Jste zde

Plán akcí

Plány na rok 2011 Příprava Realizace
1. Výměna oken hasičárna 2011 2011
2. Nábytek, kanceláře OÚ 2011 2011
3. Zajiětění branek na hřišti 2011 2011
4. Oprava traktoru + vlek 2011 2011
5. Vybagrování potoka na návsi 2011 2011
6. Veřejné osvětlení 2011 2011
7. Oprava hráze Hlinovna 2011 2011
8. Pasportizace bývalého ACHP 2011 2011
Plány na období příští
1. Oprava komunikace 2011 2012
2. Stavební parcely 2011 2012-2013
3. Rekonstrukce I.patra hospůdky 2011 2012
4. Příp. výstavby bytu nad prodejnou 2011 ?

Komentáře

Stavební parcely 2012-2013
tak pozdě??

Oprava Hráze Hlinovna - rybník je pronajatý , má se starat nájemce!Jaký finanční podíl bude mít nájemce??Je nemyslitelné aby se o pronajatý majetek starala obec.Nájemce měl založit o.s a požádat o dotace!!

taky se mi to zdá celkem pozdě, budu se snažit to urychlit.....
u těch Hlinoven se jedná jen o nákup kamene..

Jaké se plánuje využití bývalého ACHP??
Bylo by potřeba pořešit kdo bude sprácem fotbalového hřiště, tenisového kurtu a dát to na známost, respektive podmínky používání pro místní a cizí (cena za pronájem a podobně).Tzv. provozní řád.
A taky zveřejnit kdo má klíče od sálu aby se nemuseli stále schánět.
Taky by bylo dobré to dát na web.

A co bude s kanalizací , bude se rekonstruovat??

Jo a místo opravy komunikace by nebylo lepší dát novou střechu na hospodu a začít upravovat půdní prostor, nebo opravit budovu bývalého ACHP - je v hrozném stavu.

No když se budou stavět byty a připravovat pozemky pro výstavbu tak by bylo potřeba řešit kanalizaci.

Zjistili jsme, že budova ACHP není zapsaná na katastru nemovitostí a neví se tudíž, kdo je jejím vlastníkem. Pozemek patří napůl obci i ZD Lnáře. Obec musí napřed legalizovat tuto budovu a provést její pasportizaci. Již byl osloven projektant, aby zajistil nákres a zaměření objektu. Pak bude třeba dojednat se ZD Lnáře, jak se podělíme o náklady, které budou překračovat 12 000,-Kč. Jisté je, že nadále nemůže uprostřed vsi chátrat budova, o které se neví, komu patří. Obec zřejmě odkoupí od ZD jeho podíl a podle aktuálního stavu budovy zváží její další využití.
Jistě uvítáme, když na se www. stránkách rozvine debata o těchto možnostech . Názory všech občanů, kteří seberou odvahu podepsat se pod svůj příspěvek, budou ještě vítanější. Dana Hanušová

No jo ale je to pronajatý!!!
To co za ekonomiku?Tak mi taky něco pronajměte obecního!!Máte typ co je na pronájem??
Pozor je to precedens!!

Nedala by se koupit sněhová radlice k traktoru??A taky nějaký posypový materiál???
A domluvit se aby někdo místní uklidil sníh v zimě v obci??

jaké jsou současné náklady na zimní úklid???

Před nedávnem poslalo ZD Lnáře fakturu za zimní úklid obce. Pokud se pamatuji, tak částka mírně překročila 4 200,- Kč. Myslím, že za těchto podmínek je zbytečné uvažovat o nákupu sněhové radlice. Těžko bychom dokázali svépomocí uklízet sníh levněji. D.Hanušová

Pokud vím, tak se ještě platilo Tomášovi Radilovi 5 000 za úklid sněhu, takže je to celkem 9 200 za sezónu. Já tedy osobně s úklidem sněhu od ZD Lnáře spokojená nejsem, a i když obec nemá vhodný traktor, aby úklid sněhu s radlicí zvládnul, tak si myslím, že by se koupit měla, protože lidí v obci, kteří traktor mají je hodně a určitě by se využila.

Prosím proč na www.kocelovice.cz se ani dnes neobjevila informace o veřejné schůzi??
Mám pocit, že to je dost nechutný bojkot p. Lukáše.Nerozumím proč to o víkendu nevyhlásil místním rozhlasem?

Vše o Drupal.