Jste zde

Vítání občánků

Vítání nových občánků kocelovických

Po jedenácti letech se obec Kocelovice rozhodla obnovit slavnost uvítání nových občánků. S vděčností jsme přijali možnost uskutečnit tento obřad v nádherném prostředí obřadní síně lnářského známku.
V sobotu 30.4.2011 starostka obce Lnáře paní Mašková oficiálně přivítala nové občánky Kocelovic a děti z lnářské mateřské školky přednesly pásmo básniček a písniček. Na závěr obřadu starosta a místostarostka obce Kocelovice předali rodičům vítaných dětí dárky a ti podepsali zápis v obecní kronice.
Noví kocelovičtí občánci: Ladislav Janka, Anna Krýdová a Karolína Zaušková

Komentáře

jak ze žurnálu:D
Vše o Drupal.