Jste zde

Leták SNK Naše Kocelovice

Komunální volby v obci Kocelovice, ve dnech 10. a 11. října 2014

Vážení občané obce Kocelovice, vážení voliči,
po čtyřech letech zase přicházejí dny, ve kterých budete jako voliči rozhodovat o složení zastupitelstva obce Kocelovice a tím také o budoucnosti obce v následujících čtyřech letech.
Před lety byla mezi kandidáty v naší obci učiněna tichá dohoda o tom, že každý bude kandidovat do zastupitelstva obce sám za sebe, jako nezávislý kandidát, tak aby volič mohl jasně a jednoznačně vyjádřit svůj názor. Bohužel tato dohoda nebyla při minulých volbách v roce 2010 všemi kandidáty respektována a dodržena.
Protože sdružení nezávislých kandidátů má oproti samostatné kandidatuře jednotlivce značné výhody, jsme i my nuceni předložit Vám kandidátku pro volby do zastupitelstva obce Kocelovice v roce 2014, a to jako sdružení nezávislých kandidátů s názvem „Naše Kocelovice".
Název pro sdružení jsme si se svolením autorky knihy o naší obci paní Cihlové vypůjčili z jejího titulu.
Domníváme se, že na chodu obce by se měli podílet lidé, kteří mají k naší obci blízký, kladný a vřelý vztah, lidé, kteří tady mají nebo měli své rodiče, prarodiče. Lidé, kteří se v Kocelovicích narodili, prožili tu své dětství, mládí, žili zde a pracovali ve svém produktivním věku a chtějí tady prožít také klidné roky na sklonku svého života. Právě takoví lidé by měli obec, ve které žijí, považovat za svoji.
Dovolujeme si Vám proto nabídnout kandidátku lidí, kteří takový vztah k naší obci mají, kteří nevidí jen sami sebe a jsou ochotni udělat něco navíc pro své sousedy a ostatní obyvatele naší obce. V našich kandidátech Vám předkládáme zkušenost z výkonu funkce zastupitele obce v minulých letech, znalost fungování naší obce v minulosti i současnosti. Předkládáme ale také nové a mladé tváře, neboť jsme přesvědčeni o tom, že v naší obci musíme žít společně vedle sebe v jednotě a pohodě. I mladí mají právo na svůj názor, i když se to nám starším ne vždy líbí a souhlasíme s ním. Ale tak to již od nepaměti chodí, tak to bylo, je a bude. Nikdo z nás nechce, aby naše vesnice přestala žít a fungovat.
Co Vám můžeme nabídnout za Vaši podporu a Váš hlas v komunálních volbách ve dnech 10. a 11. října 2014, se dočtete na další straně.

Volební program sdružení nezávislých kandidátů „Naše Kocelovice"

 1. Zajistíme běžný chod obce tak, aby sloužila především občanům.
 2. Rozhodně nebudeme zvyšovat daně z nemovitostí.
 3. Budeme usilovat o zachování provozu obchodu, hospůdky a pojízdné prodejny masa.
 4. Budeme realizovat opravu komunikace „Zelená hora". V první etapě provedeme opravu kanalizace. V druhé etapě provedeme opravu povrchu komunikace.
 5. I opravy ostatních obecních komunikací pro nás budou prioritou.
 6. Připravíme opravy střech na obecních budovách, do kterých zatéká (obecní úřad a budova bývalé školy).
 7. Budeme pečovat o místní hřbitov.
 8. Ve spolupráci s farností Kasejovice se budeme spolupodílet na údržbě kostela (čištění okapů, nabílení kostela, nátěr zvonice).
 9. Kontejnery na plasty a sklo doplníme kontejnerem na papír.
 10. Každý rok podáme nejméně jednu žádost o dotaci z Programu obnovy venkova od Krajského úřadu —Jihočeského kraje v programu, který bude pro naši obec aktuální.
 11. Budeme podporovat činnost neziskových organizací v obci. (ČSŽ, SDH)
 12. Ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Kocelovice budeme podporovat činnost mladých hasičů, hasiček a našich veteránů.
 13. V oblasti kultury budeme i nadále podporovat a pořádat akce, které mají v naši obci již svoji tradici (spolupořádání oslavy MDŽ, oslava Dne matek, fotbalový turnaj, kocelovická pouť, běh K — H — K, zpívání koled).
 14. Dovybavíme zrekonstruovaný sál v patře budovy bývalé školy novými stoly a židlemi, dopiníme tak stávající. V sále také rozmístíme fotografie s tématikou blízkou naší obci.
 15. Na zpevněné ploše u školy vyznačíme hřiště na volejbal a nohejbal, pro děti zde namalujeme „skákacího panáka" a plochu vybavíme několika stabilními lavičkami.

Vážení občané, naši nabídku již znáte, proto pokud chcete, aby Kocelovice byly opravdu „naše", pojďte je budovat a spoluvytvářet společně s námi. Prvním Vaším krokem ke spolupráci s námi je přijít ke komunálním volbám a vyjádřit tak svůj souhlas či nesouhlas s naším programem a snahou, budovat tak společně „NAŠE KOCELOVICE", volte č. 2. Děkujeme předem za Vaši podporu.

Sdružení nezávislých kandidátů „Naše Kocelovice"

Vše o Drupal.