Jste zde

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - září 2014
 • - Projednání a schválení pořízení radarových měřičů rychlosti
  - Projednání a schválení opravy střechy nad buňkou u fotbal. hřiště.
  - Projednání žádosti záchranné stanice živočichů Makov
  - Projednání a schválení prominutí místních poplatků

 • Komentovaný zápis - řijen 2014
 • - Volba starosty
  - Volba místostarosty
  - Volba předsedy finančního výboru
  - Volba předsedy kontrolního výboru
  - Volba předsedů dalších výborů
  - Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů ZO

Vše o Drupal.