Jste zde

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - Leden 2017
 • - Informace : “Ptačí chřipka- Řitovíz“
  - Kontrola zápisu z minulé schůze ZO (ze dne 16.12.2016), čtením
  - Informace o stavu obecních financí
  - Informace o rozpočtovém opatření k 31.12.2016
  - Projednání a schválení rozpočtového opatření č,1/2017
  - Projednání žádosti o finanční dar na Babybox Jindřichův Hradec
  - Projednání a schválení směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
  - Informace o instalaci akumulačních kamen do prodejny potravin
  - Příprava POV obce Kocelovice na roky 2018- 2023

Vše o Drupal.