Jste zde

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - Únor 2017
 • - Projednání a schválení opravy rozpočtu na rok 2017
  - Informace o rozpočtovém opatření č.2/2017
  - Projednání a schválení rozpočtového opatření č.3/2017
  - Informace o setkání starostů Blatenska s představiteli Jč. kraje. Zúčastnil se Martin Lukáš.
  - Příprava Programu obnovy venkova – Kocelovice 2018 -2023
  - Projednání a schválení uzavření smlouvy s městem Blatná, školní docházka, MŠ,ZŠ.
  - Projednání souhlasu se zřízením sjezdu na pozemek par.č.2294
  - Projednání a schválení spolupořádání oslavy MDŽ
  - Informace o zavedení EET do prodejny potravin
  - Projednání návrhu na nákup nových sekaček na trávu
  - Projednání návrhu na nákup mobiliáře do sálu
  - Informace o získání zvonů na třídění odpad a kontejneru
  - Informace o postupu získání stavebního povolení komunikace Z.H.
  - Příprava vítání občánků a zlatých svateb

Vše o Drupal.