Jste zde

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - Březen 2017
 • - Projednání a schválení dohody o vytvoření společného školského obvodu s městem Blatná
  - Projednání a schválení nákupu počítače do obecní knihovny
  - Projednání a schválení smlouvy se Svazkem obcí Blatenska
  - Projednání a schválení žádosti Charity Strakonice o finanční dar
  - Projednání a schválení žádosti Tělesně postižených Blatná o finanční dar
  - Projednání žádosti o snížení nájmu za rybník Nádržka
  - Informace o postupu získání stavebního povolení komunikace Z. H.
  - Projednání a schválení opravy komunikace k areálu ZD Lnáře
  - Informace od ČSŽ Kocelovice – ukončení pronájmu pozemku
  - Informace o jednání ohledně přípravy POV 2018-2023
  - Příprava vítání občánků a zlatých svateb
  - Informace o nákladech na spolupořádání Oslavy MDŽ
  - Příprava Společenského večera- Dne matek
  - Informace o objednávce mobiliáře do sálu
  - Informace o objednání nových sekaček na trávu

Vše o Drupal.