Jste zde

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - Květen 2017
 • - Projednání a schválení Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kocelovice za rok 2016
  - Projednání a schválení Účetní závěrky obce Kocelovice za rok 2016
  - Projednání a schválení dodatku č,1/2017, ke směrnici o evidenci majetku
  - Projednání a schválení žádosti SDH Kocelovice o finanční příspěvek
  - Projednání a schválení rychlostní zkoušky Příbramské rallye
  - Informace o konání vítání občánků
  - Příprava oslav „Zlatých svateb“

Vše o Drupal.