Jste zde

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - Červen 2017
 • - Projednání a schválení dohody o vytvoření školského obvodu MŠ
  - Projednání a schválení věcného břemene plynofikace Svazku obcí Niva
  - Projednání a schválení návrhu na směnu pozemků, Pila Nový dvůr
  - Informace o přidělení dotace z POV KÚ Č. Budějovice
  - Informace o přípravě POV Obce Kolcelovice
  - Informace o konání Skautského tábora pod Hubenovem
  - Informace o nákladech na sběrný den – 27.5.2017
  - Informace o nákladech na společenský večer
  - Informace o nákladech na Zlaté svatby

Vše o Drupal.