Jste zde

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - Září 2017
 • - Projednání žádosti Domova pro seniory Blatná o finanční dar
  - Projednání a schválení vlastního podílu obce, dotace kompostéry
  - Příprava rozpočtu obce Kocelovice na rok 2018
  - Informace o postupu příprav, oprava komunikace „Zelená Hora“
  - Informace o postupu prací – oprava koupelny v obecním bytě
  - Informace o postupu v odkupu bývalého ACHP
  - Informace o postupu prodeje plynovodu Svazku obcí Niva
  - Informace o průběhu 11. Ročníku Běhu K-H-K

Vše o Drupal.