Jste zde

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - Listopad 2017
 • - Projednání a schválení rozpočtového opatření č.14/2017
  - Projednání a schválení Střednědobého výhledu rozpočtu Obce Kocelovice na léta 2019-2021
  - Projednání a schválení rozpočtu obce Kocelovice na rok 2018
  - Projednání a schválení příspěvku dětem a starším občanům s trvalým pobytem v obci
  - Projednání návrhu na poskytnutí finančního příspěvku farnosti Kasejovice
  - Informace o postupu prací „Oprava komunikace Zelená Hora“.
  - Informace o žádosti o finanční příspěvek organizaci PREVENT

Vše o Drupal.