Kocelovice a okolí

Příprava knihy o Kocelovicích

Do připravované knihy ke sjezdu rodáků uvítám fotografie starého i novějšího data z různých činností, zemědělství, cvičení hasičů, ochotnická divadla, z výletů, fotbalu, tenisu, slavností, jednotlivé rodinné fotografie s popisem jmen, dále razítka, tiskopisy a dokumenty. Vše po naskenování bude v pořádku majitelům vráceno. Můžete již zaslat naskenované. Kontaktujte mě na emailu miladacihlova@centrum.cz, mobilu 721 359 130, dopisem nebo osobně v Kocelovicicích č. 11. Termín předávání dokumentů do konce roku 2011. Všem veliké poděkování.

Pronájem lesů

Vážený pane starosto,

Prosím , abyste zodpověděl následující dotazy týkající se hospodaření v obecních lesích.

a) Proč jste nedohodl s firmou Kaiser s.r.o zrušení dodatku č. 1. ke smlouvě o pronájmu obecních lesů, podle kterého může firma Kaiser požadovat finanční dotace od obce kdykoli uzná za vhodné a je tudíž pro obec značně rizikový?

Odpovědi pana starosty Ing. Karla Lukáše:

Brigáda ČSŽ u pomníku padlým

Příští rok se bude v Kocelovicích konat sraz rodáků a tak se snažíme zvelebit okolí budovy bývalé školy, kde se ta slavná událost bude odehrávat.

Loučení s prázdninami

Jako každoročně tak i letos se členky ZO ČSŽ v Kocelovicích pokusily trochu zpříjemnit všem malým i větším dětem konec prázdnin. Na hřišti u školy jsme přichystaly řadu úkolů a hrátek pro školáky i předškoláky. Za každý splněný úkol dostali peníz chechták a mohli si za něj vybrat sladkou odměnu . Nejmenší dětičky mohly zkusit projet cyklostezku na odstrkovadlech, jejíž součástí byl i skákací hrad, kde si velmi užily legrace. Také přenášely plyšáky přes řeku nebo zkoušely, kdo je dále donese na hlavě.

Kocelovice v tisku

Již před velikonocemi bude obnoveno autobusové spojení s Prahou

Obec Kocelovice vyjednala s autobusovou firmou Kuklabus, že obnoví spojení s Prahou. Autobus bude jezdit v PA ze zastávky Na Knížecí nást.1 v 16h40min - v Kocelovicích bude v 18 hodin. Poprvé již to bude již před velikonocemi 22.4. Zpět pojede v neděli v 17h26min (Kocelovice) a v Praze bude v 19 hod.
Upozorňuji, že o velikonocích se bude vracet v PO a v NE nepojede (celkem logicky). Dana Hanušová

Stránky

Subscribe to Kocelovice.eu RSS Vše o Drupal.