Kocelovice a okolí

Podzimní hrátky 2015

Také letos Kocelovické ženy uspořádaly Podzimní hrátky, soubor soutěží pro děti, které navazují na tradiční Loučení s prázdninami. Děti si vyzkoušely různé disciplíny, za které dostaly penízky Chechtáky a ve stánku si za ně mohly koupit sladkosti nebo školní potřeby. Tentokrát jsme si připravili 13 disciplín, nově i střelbu z luku a drobné soutěže na procvičení prstíků a šikovnosti. Na závěr si děti mohly vyrobit malého draka. Soutěžního odpoledne se zúčastnilo 18 dětí, což je na naší vísku vskutku skvělá účast.

Běh Kocelovice - Hornosín 2015

V sobotu 19. září 2015 úderem 10. hodiny odstartoval v pořadí již 9. ročník přespolního běhu Kocelovice - Hornosín - Kocelovice v délce zhruba 7 kilometrů. Na startu se sešlo 45 závodníků v několika kategoriích. Zde jsou obrázky ze startu, cíle a závěrečného vyhodnocení. Povede se pokořit příštímu jubilejnímu ročníku 50 účastníků?

zdroj: https://www.zonerama.com/vendda/Album/920307

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - Červen 2015
 • - Projednání a schválení Závěrečného účtu DSO Niva za rok 2014 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Niva za rok 2014
  - Informace o opakovaném veřejném projednání návrhu ÚP
  - Informace o místním šetření, výstavba odchovny dobytka
  - Informace o předpokládaných nákladech na opravu nevyužívané místnosti v budově bývalé školy
  - Informace o přípravě fotbalového turnaje, 19 ročník

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - Květen 2015
 • - Projednání a schválení Závěrečného účtu obce Kocelovice za rok 2014
  - Projednání a schválení navýšení výdajů na pořízení územního plánu
  - Informace o opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu
  - Informace o nezískání dotace z POV Jihočeského kraje, na akci „Kanalizace zelená hora"
  - Projednání návrhu na řešení akce „Kanalizace zelená hora"
  - Projednání a schválení návrhu na opravu nevyužívané místnosti v budově bývalé školy
  - Informace o opravě obecního traktoru
  - Informace o koupi traktorového vleku

Cesta pohádkovým lesem 2015

Letošní slunovrat jsme se rozhodly oslavit tradičně, již čtvrtým ročníkem Cesty pohádkovým lesem. Tentokrát se děti měly seznámit s malebnými zákoutími u Dlouhého rybníka. Obvyklý evropský monzun nám však přidělal starosti. Počasí připomínalo teplejší leden, co chvíli lilo a bylo chladno. Báli jsme se, zda se maminky odhodlají vypravit do té „činy“ svoje miláčky vstříc dobrodružstvím. Nakonec se svatý Petr nad námi i dětmi smiloval a přesně po dobu, kdy jsme společně chodili po lese, nepršelo.. Díky..

Cesta pohádkovým lesem 2015

Datum: 
20.6. 2015
Čas: 
15:00
Místo: 
u Dlouhého rybníha

Opakované veřejné projednání návrhu uzemního plánu

Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování oznamuje, že opakované veřejné projednání návrhu Uzemního plánu Kocelovice v rozsahu úprav — změněných částí od veřejného projednání, proběhne dne 18. 6. 2015 v 16:00 ve Společenská místnosti Kocelovice č.p. 60. S upraveným návrhem Územního plánu Kocelovice je možno se seznámit od 14. 5. 2015 do 26. 6. 2015 na Městském úřadu v Blatné (u Mgr. Vlastimila Peterky nebo Ing. Zuzany Čecháčkové, odbor výstavby a územního plánování, tř. T. G. Masaryka 322, 388 11 Blatná, tel.

Společenský večer

Datum: 
9.5. 2015
Čas: 
19:00
Místo: 
Kocelovice - sál nad hospodou

Pálení čarodějnic 2015

Datum: 
30.4.2015
Čas: 
19:00
Místo: 
Kocelovice - u rybníka Malý

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - Březen 2015
 • - Informace o postupu v legalizaci bývalého ACHP
  - Schválení žádosti obce o bezúplatný převod pozemků
  - Projednání a schválení pronájmu obecních pozemků, tábor Hubenov
  - Plán kulturních a sportovních akcí na rok 2015

Stránky

Subscribe to Kocelovice.eu RSS Vše o Drupal.