Kocelovice a okolí

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - Únor 2015
 • - Projednání žádosti o nákup nového krájecího stroje do prodejny
  - Projednání žádosti Charity Sousedovice o finanční příspěvek
  - Projednání žádosti Pečovatelské služby Blatná o fin. příspěvek
  - Informace o postupu v legalizaci bývalého ACHP
  - Oprava kanalizaci „Zelená hora"
  - Informace o podání žádosti přes SOB na nákup kontejnerů na odpad
  - Informace o činnosti v obecních lesích v roce 2014
  - Projednání a schválení zveřejnění záměru pronájmu pozemků
  - Informace o opravě propustku pod cestou do „Kobyly"
  - Prořez křoví kolem cesty na Hornosín
  - Lipová alej k „Novému Dvoru"
  - Příprava vítání občánků a železné svatby

Přidán komnetovaný zápis

 • Komentovaný zápis - Leden 2015
 • - Projednání a schválení úhrady vlastního podílu na Mysis
  - Projednání a schváleni žádosti SDH Kocelovice o finanční příspěvek na činnost
  - Projednání a schválení žádosti tělesně postižených Blatná o finanční příspěvek
  - Projednání návrhu na přidělování palivového dřeva z obecních lesů
  - Informace o posunu v legalizaci bývalého ACHP

Masopustní průvod 2015

Datum: 
21.2.2015
Čas: 
9:30
Místo: 
sraz účastníků před hospodou

Tradiční hasičský ples 2015

Datum: 
14.2.2015
Čas: 
20:00
Místo: 
Kocelovice - sál nad hospodou

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - prosinec 2014
 • - Projednání a schváleni rozpočtu obce Kocelovice na rok 2015
  - Projednání a schválení rozpočtu Svazku obcí Niva na rok 2015
  - Projednání a schválení směrnice Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
  - Projednání a schválení dodatku ke směrnici o účetnictví č.2/2010
  - Projednání a schválení plánu inventur, včetně jmenování invent. komisí
  - Projednání žádosti PREVENTU o finanční příspěvek
  - Informace o novém nájemci prodejny potravin, zveřejnění záměru

Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Na prosincové schůzi schválilo zastupitelstvo obce nové znění směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Toto znění bylo převzato od města Votice (originál zde). Votice má asi 4 500 obyvatel a je přirozeným centrem cca patnáctitisícového regionu. Roční rozpočet města Votice je cca 150 mil. Kč.

Přidán komentovaný zápis

 • Komentovaný zápis - listopad 2014
 • - Doplnění členů výboru obce
  - Projednání a schválení rozpočtu Svazku obcí Blatenska na rok 2015
  - Projednání žádosti oddílu stolního tenisu TJ Sokol Lnáře
  - Projednání návrhu na poskytnutí finančního příspěvku Farnosti Kasejovice
  - Projednání a schválení příspěvku dětem a starším lidem
  - Projednání a schválení podání žádosti o dotaci
  - Projednání a schválení žádosti o úvěr od Komerční banky
  - Příprava rozpočtu obce na rok 2015

Mikulášská nadílka

Datum: 
13.12.2014
Čas: 
14:00
Místo: 
Kocelovice - sál nad hospodou

Stránky

Subscribe to Kocelovice.eu RSS Vše o Drupal.