Kocelovice a okolí

Pouťová taneční zábava

Datum: 
24.8. 2013
Čas: 
20:00
Místo: 
Kocelovice - sál nad hospodou

Co dělaly kocelovické ženy na jaře?

Po dlouhé zimě jsme se pomalu rozkoukaly, osvobodily růže ze zimního spánku pod hromadou chvojí. Požádaly jsme obec o příspěvek na pískoviště a také jsme jej dostaly a to ve výši 8000,-. Nové hřiště jsme tak vybavily k největší spokojenosti těch nejmenších. Dětem jsme ještě zakoupily nejnutnější vybavení, aby si mohly bábovičky půjčovat a nebo se o ně prát. Neboť na pískovišti začíná škola života…

Oprava hráze Velkého kocelovického rybníka

Když se v srpnu v roce 2002 valila do Blatné voda z většiny přilehlých rybníků, ze severní strany vydržela jen jedna větev- hráz Velkého kocelovického rybníka byla zachráněna díky prokopání původního propusti pod silnicí na Řiště. Muži z obce tehdy také zabezpečili hráze menších lesních rybníků nad Velkým pytli s pískem a hráz Borku pokryli igelitovou plachtou, aby ji velká voda nepoškodila a přetekla přes ni podle vzoru starých sedláků, kteří k tomu používali koňské houně.

Jaro 2013

Pálení čarodějnic - úterý 30. dubna
Tentokrát u pohostinství a to na travnaté ploše poblíž rybníka Malý.

 koceloviceké pastviny

Setkání žáků - sobota 4. května
V sobotu 4. května 2013 se uskuteční Setkání žáků Obecné školy Kocelovice, (roky narození 1938-1942) od 15 hodin v přízemí našeho pohostinství.

 koceloviceké pastviny

Prodej stavebních parcel

Obec Kocelovice nabízí k prodeji tři stavební pozemky (parc.č: 1307/25, 1307/26, 1307/27) pro výstavbu rodinných domů. Pozemky se nachází na severozápadním okraji obce, poblíž rybníčku Hlinovna. Parcely budou napojeny na elektrickou síť. V lokalitě se vybuduje příjezdová komunikace a dešťová kanalizace. Pitná voda bude řešena z vlastních vrtů. Výměra parcel se pohybuje od 915 do 1024 m2. Cena za m2 je stanovena na 300,-Kč.

Babský bál 2013

Fotky z Babského bálu pořádaného 23.2.2013.

Masopust 2013

Fotky z masopustu v Kocelovicích, který se konal 23.2., a z masopustu v Hornosíně ze 16.2. 2013.

Stránky

Subscribe to Kocelovice.eu RSS Vše o Drupal.